Příklady aplikací:

- jednoduché i složitější časovače v neomezených nastavitelných intervalech (možnost nastavení pomocí PC, potenciometru, 
trimru, klávesnice i teploty či jiných neelektrických veličin)
- různé aplikace pro ovládání relé
- měrění, zobrazení, využití teploty pro různé termostaty a teploměry.
- dálkové ovládání pomocí IR
- světelné závory s využitím IR či laseru s dosahem až 70m (poplach, počítání přetnutí paprsku...)
- zabezpečení bytu, automobilu, lodě... (bezkontaktní identifikace, imobiliser, GPS, GSM)
- využití bezdotykové identifikace RFID (docházkový systém, zamykání a odemykání, identifikace lidí, zvířat, věcí...)
- využití mobilního telefonu (ovládání na dálku, alarmy, odposlech, výstraha...)
- zařízení ovládaná přímo pomocí PC (ovládání relé, LCD i LED displeje, systém vytápění domu...)
- různé ovládací přístroje s LCD, klávesnicí...
- záznamová zařízení (např.teploty, rychlosti, pulzů, otáček, napětí, proudu...) s vyhodnocením na PC nebo LCD disleji.
- určitě Vámi požadovanou aplikaci

V případě Vašeho požadavku na výrobek, ať už z řady hotových, či úplně nových bude vše do podrobností dohodnuto z obou 
stran. Myslím tím různé úpravy, vylepšení, zdokonalení funkcí již nabízeného hotového přístroje, či jakékoliv požadované 
funkce budoucího nového přístroje, přesně dle Vašeho přání.

Právě vyvíjené aplikace:

GSM-GPS přístroj pro hlídání automobilu
-Tento přístroj bude využit pro hlídání automobilu.Při odcizení se vyvolá tichý alarm majiteli na mobil (začne vytáčet
předvolená tel.čísla) Poté na příkaz prozvonění odepíše GPS souřadnice v SMS zprávě.Uvažuji i o blokování jízdy 
automobilu pomocí SMSky,ale to bude asi další varianta tohoto zařízení,která bude vyžadovat atestaci.. Tento pager 
bude mít velmi příznivou cenu, dostupnou pro každého motoristu.

Vývoj na objednávku

Všechny následující údaje jsou informativní 

- pro zadání nejsou povinné

- při zadávání plně postačí udat pouze požadované funkce 
   budoucího přístroje

- V případě jakýchkoli dotazů něváhejte a kontaktujte mě,
   rád odpovím.

Orientuji se na vývoj, prototypovou a malosériovou 
výrobu laboratorních a mikroprocesorových přístrojů 
v oblastech zahrnujících sběr a zpracování dat, 
převod neelektrických veličin na elektrické - 
poloha, teplota, tlak, vodivost... Dále provádím 
analogové i digitální zpracování signálu, A/D a 
D/A převod, řízení stejnosměrných a krokových 
motorů, interface k PC... I když jste ve 
výčtu nenalezli zmínku o vašem 
problému, obraťte se s důvěrou na 
mně, možná, že řešení bude překvapivě 
jednoduché.

Cena

  Cena zakázky se určuje většinou předem, po odhadu složitosti a nákladnosti vývoje. Nebojte se zeptat, myslím, že ceny 
  jsou více než příznivé.

Zadání

  Zadávání výrobku, který je modifikací zařízení již existujícího, je všeobecně 
  jednodušší, většinou stačí uvést základní parametry, případné rozšíření 
  o nestandardní funkce, či vynechání nepotřebných funkcí, upřesnit provedení 
  výrobku. U speciálních přístrojů je situace komplikovanější, podle možností se lze držet následujících bodů:Účel

  K němuž má zařízení sloužit. I když tato informace není zcela nezbytná, odpoví na mnoho evidentních nejasností. 
  Zákazníci, kteří zadávají vývojové práce poprvé, mívají někdy nepříjemný pocit z možnosti vyzrazení jejich podnikatelských 
  záměrů. Je samozřejmé, že získaná informace nepodstupuje dalším stranám, v případě potřeby lze tuto skutečnost též 
  stvrdit smluvně nebo se obejít bez informací tohoto druhu.

Vstupy

  Analogové vstupní veličiny všeobecně - rozsah hodnot, požadovaná přesnost, rychlost odezvy, optická izolace.
  Neelektrické vstupní veličiny - specifické požadavky pro každou veličinu, teplotní závislost čidla.
  Napěťové vstupy analogové - vstupní odpor, přepěťová ochrana.
  Proudové vstupy analogové - vstupní odpor, nadproudová ochrana.
  Digitální vstupy - napěťové úrovně TTL, CMOS 5V, CMOS 15V, RS232, proudová smyčka, vstup se Schmitovým klopným 
  obvodem, odstranění zákmitů; druh kódování nebo komunikační protokol, aktivní úroveň (polarita) a maximální frekvence 
  zpracovávaného signálu; přepěťová ochrana, optická izolace.

 Uživatelské vstup

  Tlačítka a klávesnice - způsob zapojení (jednotlivá tlačítka, zapojení v matrici AxB)
  Potenciometr
  Infračervené dálkové ovládání
  Klávesnice z PC

Výstupy

  Analogové výstupy všeobecně - rozsah, přesnost, optická izolace.
  Výstupy napěťové - proudová zatížitelnost.
  Výstupy proudové - proudová smyčka 0/4-20 mA, aktivní/pasivní, maximální napětí.
  Výstupy silové - spínání stejnosměrného nebo střídavého proudu, velikost napětí, velikost proudu, napájení (OC...).
  Digitální výstupy - napěťové úrovně TTL, CMOS 5V, CMOS 15V, RS232, proudová (kapacitní) zatížitelnost.

 Displeje

  LED (svítivé diody) - počet míst, výška číslic, barva, multiplexovaný, přímo buzený.
  LCD (kapalné krystaly) - počet míst, výška číslic, bez podsvětlení, podsvětlený.
  LED diodami nebo elektroluminiscenční fólií, alfanumerický nebo grafický.

Provedení 

Napájení

  Baterie, akumulátory, napájení ze sítě 230V, ze síťového adaptéru, kombinované

 Provedení přístroje

  Teplotní rozsah
  Stupeň krytí - IP40, IP 65, ...
  Materiál a provedení skříňky

 Způsob dodávky

  Kompletní výrobek
  Osazená a oživená deska elektroniky
  Klíčové součástky - naprogramovaný mikroprocesor, logický obvod
  Výrobní dokumentace